Timpul Sfarsitului


emisiunea tv Atitudini din 02 aprile 2009 infotv arad
02/04/2009, 12:57 pm
Filed under: 1 | Etichete: , , ,

Va invit sa ma urmariti si chiar sa intrati in direct pe tel. 0257.210000, azi 02 aprilie orele 20 la emisiunea Atitudini .

samuel caba

Anunțuri


perioadele sfarsitului
31/03/2009, 3:43 pm
Filed under: 1 | Etichete: , , , , , , , ,

Cei răi nu vor înţelege, dar cei înţelepţi vor înţelege!”… “DOMNUL dezvăluie tainele Sale slujitorilor Săi, proorocii!”. “Duhul adevărului vă va arăta lucrurile viitoare.”(Dan 12:10; Am 3:7; Ioan 16:13)

ÎNTREG TIMPUL SFÂRŞITULUI DEZVĂLUIT PAS CU PAS!

DE ACUM PÂNĂ ÎN VEŞNICIE!

(1) Colectorul de taxe: Dan 11:20. Prezentul sistem bancar internaţional, care curând va cădea complet, “…nu prin război”. Va fi înlocuit de noul sistem financiar numit 666-Semnul fiarei (vezi # 6). CÂND? Acum.(asupritor=colector, ebraică)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(2) Ridicarea la putere a Antihristului (AH): 1Ioan 2:18; Dan 11:21; 8:25; 1Tes 5:3 ; Apoc 12:9; 13:1-9. CÂND? În orice moment! – Vezi semnele de avertizare din Mat 24:5-14, deja împlinite în ştirile zilnice!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(3) AH (Antihristul) confirmă Legământul Sfânt (L.S.) de 7-ani: Dan 9:27 – Când? Curând! În semnele de avertizare date de Isus în Mat 24:5-14, doar acesta nu s-a împlinit.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(4)Reconstruirea templului din Ierusalim: Dan.8:13-14 Când? La semnarea L.S. (legământului Sfânt); Durata: 7 luni şi 10 zile / 220 zile.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(5) Începe jertfa necurmată: Dan 9:27 Când? După ce Templul este reconstruit. Durata: Evreii o vor continua timp de 1040 zile, până la mijlocul celor 7 ani, când AH rupe L.S.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sfânt – Ierusalim); (c) Opreşte jertfa necurmată; (d) Marele Necaz (M.N.) începe împotriva creştinilor; (e) 666-semnul fiarei: Dan 9:27-b; 11:31; Mat 24:15-24; Dan 12:7-b; 8:24-b; Apoc 13:7; 12:6-17; 11:3-7; ~ DE CE M.N.? –Ca să cureţe şi să separe biserica adevărată de cea laodiceană de astăzi. Vezi Apoc 3:14-22; Dan 11:35; Mal 3:2-3. Efes 5:27; Evr 12: 4-15; 1Pet 1:7; 4:12. Când? În mijlocul legământului de 7 ani. Durata: 3.5 ani / 1260-zile Apoc.13:5,7;Apoc 12:6. Ne pregătim noi?Crescând în Hristos?!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(7) RĂPIREA! 1Tes 4:15-18; Mat 24:29-31 – Când? La a 7a—şi ultima—trâmbiţă; semnalizează întoarcerea lui Hristos ca să salveze Mireasa şi biserica Lui preaiubită. Vedem în 1Cor 15:51-52, Apoc 11: 7,11,12,15, că a 7a trâmbiţă sună după cele 1260 zile de Necaz!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(9) MÂNIA LUI DUMNEZEU: Împotriva lui AH şi a celor ce îl urmează: 2Tes 1:6; 1Tes 5:9; Apoc cap: 15 & 16. Când? După 3 ½ ani de M.N.; Vezi: Apoc 15:2. Durata: 30 zile (în timp ce este nunta Mielului în Rai). Dan 12:11-12. Ne asigurăm noi că vom fi acolo sus, cu ISUS?! Nu mai e mult!!

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(10) Distrugerea Babilonului: Apoc cap 17 şi 18. Aceasta face parte din mânia lui Dumnezeu (Apoc 16:17). Când? După Răpire. Este arătat în Apoc cap 17-18. Este inclusă în cele 30-zile de Mânie a lui Dumnezeu. Durata: “Arsă…într-o oră” (Apoc 18:10,17-19). Babilonul este materialismul. Oamenii i s-au închinat de-a lungul secolelor, prin idolii Baal şi Mamon. Este reprezentat în acest timp al sfârşitului, prin SUA şi capitalismul său / băncile internaţionale. SUA pare să fie naţiunea care va fi “arsă…într-o oră”. Foarte asemănător unui atac nuclear surpriză, de către cele 10 naţiuni care îl vor urma pe AH (Apoc 17:12-18)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(11) Armaghedon / Ziua Domnului! Apoc 16:12-14; 19:11-22; Zah 14:1-2,12; Ioel 2:1-11,30-31; Ezec 38:14-23; 39:4-8. Domnul vine, cu biserica Lui (Zah 14: 1,5-c, să distrugă AH & adepţii lui care au semnul 666 şi să stabilească Împărăţia lui Dumnezeu! Când? Acesta este actul final al mâniei lui Dumnezeu; după Nunta Mielului (vezi Apoc 19:7-11). Durata: Bătălia va dura 45 de zile: (Dan 12:11-12)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(12) AH & prorocul fals, aruncat în iazul de foc: Apoc 19:20. Când? La sfârşitul bătăliei de la Armaghedon. Durata: veşnic—asta înseamnă un timp LUNG! Aleluia! Suferinţa noastră prezentă, e nimic în comparaţie cu răsplăţile noastre din Rai & cu pedeapsa diavolului şi a adepţilor lui, înşelaţi, care au semnul 666!—TRĂIM noi pentru Isus, şi Îl URMĂM? Restul va fi doar fum! (1Co 3:12-15)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(13) Diavolul e pus în închisoare: Ap 20:1-3. Când? După Armaghedon, când AH este aruncat în iazul de foc.Durata: 1000 ani .

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(14) Scaunul de judecată a lui Hristos: Biserica credincioasă a lui Hristos, judecă Israelul, restul bisericii (nu atât de credincioasă): Apoc 20:4; 3:9; 2Cor 5:10; Mat 19:28; 12: 25-27; 25:1-30; Dan 7:22. Când: La începutul celor 1000 de ani…

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(15) MILENIUL: Biserica adevărată (şi credincioasă) împărăţeşte cu minunatul nostru Împărat, Dumnezeu, Mântuitor şi Mire, Hristos! Ap 20:4-b; Ap 2:26; 3:21; 5:10; Luca 22:28-29 (şi: Isa 11:1-9; 65:16-25).Când? După tronul de judecată a lui Hristos. Durata: 1000 ani (pentru început)! – Ne pregătim?! Cum?! Trăind pentru Hristos ACUM!!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(16) Diavolul este eliberat din nou, Apoc 20:7:(a) Înşeală lumea din nou în (b) Bătălia lui Gog şi Magog, Apoc 20:8; Dar (c) Foc de la Dumnezeu distruge pe toţi necredincioşii şi răzvrătiţii: Apoc 20:9; 2Pet 3:10-14; Isa 26:10; Psa 28:4-5; Psa 2; Gen 6:3,5. Când? La finalul Mileniului.– Trist…Arată că nici măcar 1000 de ani de împărăţie iubitoare şi dreaptă a lui Hristos,nu e suficient să îi convertească pe cei care resping jertfa Lui pe cruce! – Diavolul e aruncat pe veci în Iazul de foc, unde AH şi prorocul fals sunt deja: Apoc 20:10.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(17) Tronul Judecăţii Albe! Apoc 20:11-15. Atenţie la doctrine nescripturale: Această judecată teribilă este doar pentru cei ce resping pe Mântuitor sau sunt “creştini” nominali (vezi: Ioan 5:28-29; Iacov 2:19; Mat 7:21-23). NU este pentru TINE, dacă eşti un creştin adevărat şi ai roadele pentru a o arăta—adică, să Îl urmezi pe Hristos! (Vezi: Ioan 5:24; 3:18; 10:28; Rom 8:1;1Ioan 2:1-2; Rom 8:17, 28-39; 1Pet 1:5; Efes cap-1) Când? La finalul celor 1000 de ani; Este a 2a înviere, a celor ne-mântuiţi (prima e cu 1000 de ani mai devreme: Apoc 20:5-6). Dragi fraţi! În Numele lui Isus, să ne asigurăm că L-am primit pe Mântuitor cu adevărat şi că nu suntem doar “religioşi nominali (morţi)”! Şi că trăim pentru Isus cu TOATĂ inima!—Isus a murit pentru noi, să devenim creştini ADEVĂRAŢI şi să NU TREBUIASCĂ să mergem in iad pe veci!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(18) Noul cer! Noul pământ! Noul Ierusalim! Şi o veşnicie întreagă cu Isus! Aleluia!!! Eşti TU gata?!

Apoc cap 21-22. Doar creştinilor credincioşi al căror nume este în cartea Mielului, li se va permite să intre în Noul Ierusalim: Apoc 21:27. Toţi ceilalţi—care abia au scăpat de iad (Vezi Apoc 20:15), vor trăi pe Noul Pământ, Apoc 21:24: “…Neamurile vor umbla în lumina ei şi împăraţii pământului îşi vor aduce slava şi cinstea lor în ea.” “Împăraţii” sunt creştinii credincioşi. Ei vor împărăţi pe pământ cu Hristos, din Noul Ierusalim (Vezi Apoc 1:6; 2:26; 3:9,21; 5:10; Luca 22:28-29). Naţiunile şi oamenii din afara Noului Ierusalim care nu sunt nici în cartea Mielului, nici spălaţi cu sângele Lui (Apoc 1:5), vor avea nevoie mare de vindecare spirituală: Apoc 22:14-15; pe care Domnul le-o va da prin: Apoc 22:2, “…pomul vieţii a cărui frunze slujesc la vindecarea neamurilor.” Când? După Mileniu şi după Tronul Judecăţii Albe. Durata: Eternitatea!Răpirea Bisericii

vreau sa discutam deschis si numai cu versete biblice referitor la răpirea Bisericii. astept parerea d-voastra…

Matei 24:29-31: “Imediat după necaz se

va arăta în cer… Fiul… şi toate seminţiile

pământului… vor vedea pe Fiul…venind

pe norii cerului cu putere şi cu o mare

slavă. El va trimite pe îngerii Săi şi

vor aduna pe aleşii Lui din cele

patru vânturi, de la o mar-

gine a cerurilor până

la cealaltă.”

1Tes. 4:15-18. CÂND? La sunetul ultimei trâmbiţe (1Cor 15:51-52), care semnalează întoarcerea lui Hristos ca să salveze Biserica Sa după Necazul Antihristului. Ultima trâmbiţă este a şaptea (Apoc 8:1-2) şi sună la finalul celor 3 ½ ani / 1260 zile de Marele Necaz; vezi Apoc 11:2-3, 7,11,12, 15. Isus a spus clar că Răpirea Bisericii este DUPĂ Marele Necaz (Mat 24:15-16, 21, 29-31)